Home Archive 2013 ISSUE № 6/2013

ISSUE № 6/2013

Български English
ISSUE № 6/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - ЗА ДИСКУСИЯТА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - НАСЛЕДЯВАНЕТО И ДЪРЖАВАТА - Chief Asst. Prof. Veselin Petrov

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Chief Asst. Prof. Safiva Goleminova

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ДОПУСТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Prof. Ognyan Stamboliev, PhD

Annotation / PDF

Locked - ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА СОЛИДАРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Prof. Ivan Ruschev, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ПРЕДЕЛИ НА СЪДЕБНАТА ПРОВЕРКА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО ПРИ ПРЕДЯВЕН ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ИСК ЗА ОТМЯНАТА НА УВОЛНЕНИЕТО КАТО НЕЗАКОННО - Vasil Petrov

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map