Home Archive 2014 ISSUE № 4/2014

ISSUE № 4/2014

Български English
ISSUE № 4/2014

Content:

CIVIL LAW:

Locked - СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ - Vasil Petrov

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ОРГАННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (В СВЕТЛИНАТА НА Т. 1 ОТ ТР № 3/2013 Г. НА ВКС, ОСГТК) - Ivo Dachev, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 494 ГПК ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

Locked - СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБУСЛОВЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Unlocked - ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Unlocked - ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО ПРАВОТО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Assoc. Prof. Gergana Marinova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (18.03.2014 г. - 18.04.2014 г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (18.03.2014 г. - 18.04.2014 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 24/2014 - БР. 34/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map