Home Archive 2014 ISSUE № 6/2014

ISSUE № 6/2014

Български English
ISSUE № 6/2014

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕТО СПОРЕД УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ПРАВОПРИЕМСТВОТО ВЪВ ВЗЕМАНИЯ И В ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - Stoyan Stavru

Annotation / PDF

Unlocked - НЯКОИ АСПЕКТИ НА ДОКАЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА - Neli Madanska PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАДЛЕЖНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ЖАЛБИ - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Unlocked - ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЧЛ. 47, АЛ. 2 АПК - Martin Babarov

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.05.2014 Г. - 23.06.2014 Г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.05.2014 Г. - 23.06.2014 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 44/2014 - БР. 52/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map